Van der Waals Forces
Potential V(r)
0
0
.25
.5
.75
1
V(r)
V(r)
V(r)
van der Waals
Attractive
Repulsive
Tip-Specimen Separation (r)
r
Atom Pairs
Tip Specimen
Separation (r):